Kontoret for Håpløse Oppfinnelser

Kontoret i arbeid

Kontoret for Håpløse Oppfinnelser (KHO) har som mål å ta vare på de tilsynelatende håpløse idéene som dukker opp i enkelte lyse øyeblikk.
Les om våre formål…

Kontorets aktivitet er underlagt Oppfinnernemda. Vedtak gjort av KHO kan innklages til nemda som vil gi en ny vurdering. Beslutninger her er endelig.

Kontoret for Håpløse Oppfinnelser ble opprettet ved vedtak av 1. april 2009. Hovedkontoret er lokalisert til Mosjøen – i Nord-Norge.

Vi har gitt Håpløse Oppfinnelser et latinsk navn, Kalamandus Innoveum, dette for å gi oppfinnelsene større tyngde i ulike forskningsmiljø.

KHO er en frittstående enhet som opererer uavhengig av Staten Veiledningskontor for Oppfinnere (som ble nedlagt i 2003).

KHO garanterer at oppfinnelsene er så håpløse at ingen truer rikets sikkerhet, ref Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar.

KHO krever at medarbeiderne skal lide av ordspillegalskap.

Les om våre medarbeidere…