Oppfinnernemda

Oppfinnernemda

Oppfinnernemda fører kontroll med Kontorets virksomhet.

Vedtak gjort av Kontoret kan innklages til nemda som vil gi en ny vurdering. Beslutninger her er endelig.