Oppfinnernemda

Oppfinnernemda

Oppfinnernemda fører kontroll med Kontorets virksomhet og godkjenner oppfinnelser som håpløs. Nemda er også kjent som NEMKO – Norsk Evaluering og Måling av Kontroversielle Oppfinnelser.

Underkjente oppfinnelser kan innklages til nemda som vil gi en ny vurdering. Beslutninger er da endelig.